Tin mới
  • Kết quả đạt được trong thời gian qua

    Để đạt được những thành công vẽ vang trong thời gian qua, cũng phải nói đến công sức đóng góp không nhỏ của tất cả cán bộ quản lý và cán bộ công chức đã và đang công tác tại PGDĐT đã luôn tận tâm, nhiệt huyết linh hoạt và sáng tạo trong công tác chỉ đạo và quản lý điều hành