Tin mới
Giải cầu lông cán bộ - công chức - viên chức ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh
Ngày 16-17/8/2014 Công đoàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giải cầu lông cán bộ - công chức - viên chức ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh.
Ngày 16-17/8/2014 Công đoàn tỉnh Tây Ninh đã tổ chức giải cầu lông cán bộ - công chức - viên chức ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh.


Đôi nam - ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tây Ninh
đạt giải nhất giải cầu lông cán bộ - công chức - viên chức
 ngành giáo dục và đào tạo Tây Ninh.

                                                                                        Từ Ban Tổ chức
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image