Tin mới
THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019-2020
PHÒNG GDĐT THÔNG BÁO GV TRÚNG TUYỂN NGÀY 05/02/2020 (THỨ TƯ) ĐẾN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ NHẬN QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG.

02 DS phe duyet kq xet tuyen 56 VC-Giao duc UBND huyen Trang Bang 2019-2020.xls

02 QD cong nhan KQ xet tuyen dung 56 VC Trang Bang 2019-2020_Signed.pdf

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image