Tin mới
Hội nghị tập huấn kiến thức "Vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2014
Sáng ngày 17/7/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố kết hợp với Trung tâm y tế Dự phòng Thành phố tổ chức lớp tập huấn "VSATTP" 2014 nhân viên bảo mẫu các trường tiểu học bán trú địa bàn Thành phố
Sáng ngày 17/7/2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố kết hợp với Trung tâm y tế Dự phòng Thành phố tổ chức lớp tập huấn "VSATTP" 2014 nhân viên bảo mẫu các trường tiểu học bán trú địa bàn Thành phố.

            Để nâng cao kiến thức, tuyên truyền giáo dục sức khỏe về vệ sinh an toàn thực phẩm,  Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố kết hợp với Trung tâm y tế Dự phòng Thành phố đã tổ chức lớp tập huấn "VSATTP" 2014 nhân viên bảo mẫu các trường tiểu học bán trú địa bàn Thành phố tại Hội trường UBND Phường IV - Thành phố Tây Ninh với số lượng người tham dự là 100 học viên. Qua lớp tập huấn các học viên nắm được kiến thức phòng tránh được việc xảy ra ngộ độc thực phẩm cho mọi người và cộng đồng.

Từ ban tổ chức lớp tập huấn kiến thức "VSSTTP" năm 2014
  
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image